Young Professionals

Platform millennial deel 2: Vrijheid

Tom Horst | Jan, 2019

We hebben de mond vol van millennials. De generatie die tussen 1980 en 2000 is geboren raakt namelijk langzaam maar zeker oververtegenwoordigd op de arbeidsmarkt. Het moment dat kennis definitief overgedragen moet worden is daar, maar hoe laten we die transitie optimaal verlopen? Flinc bereidt zich erop voor met een vijfdelige serie.

Vrijheid en creativiteit tekenen het karakter van de millennial. Zo uiten ze zich in hun privéleven maar in hun werk zijn ze op zoek naar dezelfde waarden. De valkuil voor werkgevers is dat ze verzanden in onsamenhangende rollen en taken, terwijl duidelijkheid geboden is!

Kaders
In het eerste deel van deze serie gingen we in op concrete doelen die millennials willen behalen om hun werk enige betekenis te geven. Die doelen kunnen op allerlei niveaus behaald worden, maar de werkgever moet het overzicht bewaren. Als er geen duidelijke kaders zijn wordt het doel vaag en blijft resultaat uit. Zonder resultaat geen voldaan gevoel en dat is juist wat je nodig hebt. Zorg als bedrijf daarom voor duidelijke aanwijzingen en richtlijnen. Daarbinnen blijft er voor de werknemer vaak voldoende creatieve speelruimte over om de nodige vrijheid te ervaren. Door de juiste context gaat het resultaat niet ten koste van die vrijheid en worden doelen behaald. Voor zowel de werkgever als werknemer wel zo zaligmakend.

Kunst
Waar je aan de ene kant concrete doelen en verwachtingen nodig hebt, willen millennials niet alles voorgekauwd krijgen. Zij zijn ervan overtuigd dat het beste resultaat behaald wordt door juist buiten de gebaande paden te denken. Binnen tastbare kaders kun je een millennial gerust vrij laten om tot het beste resultaat te komen. Zo wordt aansturing een kunst.

Tom

Tom is mede eigenaar van Flinc!

Recente Blogs

Platform millennial deel 5: Hiërarchie

Platform millennial deel 4: Transparant

Platform millennial deel 3: Ontplooien