Slimme vraag

Slimme vraag van vandaag – Motivatie van binnen of buiten?

Tom Horst | Jan, 2019

Motivatie hoort van binnen te komen. Toch kunnen externe factoren ervoor zorgen dat die motivatie wordt aangewakkerd. Bijvoorbeeld door een projectmanager die van bui-tenaf komt. Dat is namelijk een teken dat het project serieus genomen moet worden en daar willen medewerkers bij betrokken zijn.

De binnenkomst van een externe wordt soms met argwaan bekeken. Eigen medewerkers kunnen zich gaan afvragen of ze het niet gewoon zelf kunnen doen. Hierdoor kan een soort positieve bewijsdrang naar boven komen, terwijl ze bij een intern project misschien al waren afgehaakt. Nu is de vraag welke expertise zij in kunnen brengen.

Vragen
De vraagtekens die er bij een externe gezet kunnen worden, leiden vaak tot goede vragen. Waarom is het blijkbaar nodig dat iemand van buitenaf ons komt helpen? Mist er iets in onze eigen organisatie? Wat is er zo belangrijk aan dit project? Allemaal fundamentele zaken die eens goed tegen het licht worden gehouden. Bovendien kan een project ter inspiratie dienen voor dagelijkse werkzaamheden. Een externe werkt vaak met een deadline en stelt heldere doelen binnen een bepaald tijdvak. Reguliere werkzaamheden krijgen vergeleken met die aanpak een vrijblijvend karakter. Valt er van die projectmatige aanpak misschien iets over te nemen?

Collectief
De belangrijkste eigenschap van een externe projectmanager is objectiviteit. Er wordt puur uit belang van de organisatie gekeken naar het vraagstuk. Ook dat kan een verfrissende uitwer-king hebben op medewerkers. Het eigen belang maakt plaats voor denken vanuit het collec-tief. Zo zorgen externe factoren voor interne motivatie.

Tom

Tom is mede eigenaar van Flinc!

Recente Blogs

Platform millennial deel 5: Hiërarchie

Platform millennial deel 4: Transparant

Platform millennial deel 3: Ontplooien