Slimme vraag

Slimme vraag van vandaag – Waar komt stakingsdreiging vandaan?

Tom Horst | Oct, 2018

Dreigende stakingen vormen regelmatig het gesprek van de dag. Zeker als om bedrijven gaat waar we als volk afhankelijk van zijn. Andere bedrijven zijn misschien minder gevoelig voor stakingen, maar dat betekent niet dat bij hun personeel niet dezelfde onvrede kan heersen.

Zodra een conflict tussen werkgever en werknemer dreigt, gaat het bijna altijd over salaris of andere arbeidsvoorwaarden. Niet zelden ingegeven door nieuwsberichten over stijgende lonen. Maar gaat het daarmee over de kern van de onvrede? Of wordt het puur gebruikt als aanleiding om diepgewortelde onvrede te uiten?

Inhoudelijk
Die vraag is niet makkelijk te beantwoorden, maar wel essentieel om arbeidsverhoudingen goed te houden of te doen herstellen. Bij stakingsdreiging is het eigenlijk al te laat. Dan wordt het een principekwestie, terwijl je je als bedrijf wilt focussen op de inhoud van het werk. Grote kans dat de echte onvrede daar namelijk vandaan komt. Daarom is het van groot belang om altijd in gesprek te zijn met werknemers. Bij stakingsdreiging ben je te laat, maar ook als de tent goed draait kan er onvrede ontstaan. Wat houdt ze bezig? Zijn ze in staat om hun werk goed te doen? Is er genoeg ruimte voor zelfontplooiing? Profiteren ze voor hun gevoel wel voldoende mee van het succes?

Betrokken
Uiteindelijk komt het er in de praktijk op neer dat je als leiding betrokken moet zijn. Op de werkvloer gebeurt het en daar willen mensen zich gewaardeerd en begrepen voelen. Dat bereik je niet met een simpel tevredenheidsonderzoek. Als je je als bedrijf kwetsbaar opstelt, luistert en met oplossingen komt ben je pas echt een Flince jongen.

Tom

Tom is mede eigenaar van Flinc!

Recente Blogs

Platform millennial deel 5: Hiërarchie

Platform millennial deel 4: Transparant

Platform millennial deel 3: Ontplooien